El. paštas           Prisijungti

Ugdymo proceso organizavimas

MOKSLO METŲ TRUKMĖ 

Ugdymo organizavimas 1-9 kl. 2021–2022 mokslo metais:

  • mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d.;
  • ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175, 5–9 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos:

Klasės

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

Ugdymo proceso trukmė dienomis

1-4

2022-06-03

35

175

5-9

2022-06-16

37

185

Mokslo metų ugdymo procesas, Mokyklos tarybos 2021-08-27 sprendimu 

(protokoloNr. 5), 1-9 klasių mokiniams skirstomas pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

Pusmečiai

Prasideda

Baigiasi

I pusmetis

2021-09-01

2022-01-31

II pusmetis

1-4 klasės

5-9 klasės

2022-02-01

2022-02-01

2022-06-03

2022-06-16