El. paštas           Prisijungti

Sveikatos priežiūros specialistas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – Vida Talutienė

 tel. 8 340 41290

Sveikatos kabineto darbo laikas: 
Trečiadienis 8.00 – 16.00 
Pietų pertrauka 12.30 – 13.00

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS 

Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veikla yra kompleksinė: pirmosios pagalbos teikimas, higienos normų laikymosi užtikrinimas, prevencinė ir projektinė veikla.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės veiklos uždaviniai:

  • Pirmosios pagalbos teikimas.
  • Sveikatinimo veiklos metodinės konsultacijos mokytojams, mokiniams, tėvams.

  • Informacijos sklaida.
  • Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius.
  • Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra
  • Mokyklos aplinkos atitikties, ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas.
  • Informacijos apie kasmetinius sveikatos patikrinimus kaupimas ir analizavimas, informacijos reikalingos sporto varžyboms rengimas, pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes.

  • Informacijos rinkimas apie lėtines ir infekcines ligas, traumatizmo profilaktika.
  • Kurti mokykloje sveiką aplinką, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
  • Vykdyti projektinę veiklą moksleivių sveikatos stiprinimo ir saugojimo srityse.