El. paštas           Prisijungti

Ugdymas mokykloje lapkričio 19-26 dienomis

Lapkričio 19-26 dienomis mokykloje ugdymas organizuojamas tokia tvarka

 

  • 1-4 klasių mokiniai įprastine tvarka lanko mokyklą. Nuotolinis mokymas pradinėse klasėse netaikomas.
  • 5-8 klasių mokiniai lapkričio 16 – 27 d. mokosi nuotoliniu būdu laikantis galiojančio pamokų tvarkaraščio.
  • Vaizdo pamokų tvarkaraštis skelbiamas čia.
  • Nuotolinis ugdymas bus organizuojamas virtualiose mokymosi aplinkose: Zoom, Messenger, Facebook.
  • Visa pamokų informacija skelbiama per el. dienyną „Mano dienynas“
  • Mokytojai apie nuotoliniam mokymui naudojamą virtualią mokymosi aplinką skelbia el. dienyne „Mano dienynas“ — konkrečios dienos pamokos skiltyje.
  • Vaizdo pamokų metu mokinio kamera privalo būti įjungta (be vaizdo dalyvavimas yra galimas tik dėl techninių kliūčių (pvz. kompiuteris neturi vaizdo kameros) ir tik iš anksto informavus mokytoją).
  • Dėl pamokų konsultuotis mokiniai gali rašydami mokytojui laišką per Mano dienynas, el. paštą arba per Messenger, Facebook.