El. paštas           Prisijungti

Veprių mokyklos-daugiafunkcio centro pedagogų sąrašas

Veprių mokyklos-daugiafunkcio centro pedagogų sąrašas

Eil.

Nr.

Pedagogo vardas, pavardė

Išsilavinimas

Pareigos/kvalifikacinė kategorija

Dėstomas dalykas

1.

Ramutė Liubomirskienė

aukštasis

Direktorė

-

2.

Snieguolė Akunienė

aukštasis

Biologijos mokytoja metodininkė

Biologija,

gamta ir žmogus

3.

Aistė Brokertienė

aukštasis

Muzikos mokytoja

Muzika

4.

Zita Bausienė

aukštasis

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja

1 kl., meninis ugdymas Sližių ikimokyklinio ugdymo skyriuje, tikyba

5.

Stanislovas Butkevičius

aukštasis

Kūno kultūros vyr. mokytojas

Fizinis ugdymas

6.

Jolita Palaimienė

 aukštasis

Rusų k. mokytoja

Rusų kalba

7.

Valerija Jurevičienė

aukštasis

Chemijos vyr. mokytoja, technologijų mokytoja metodininkė

Chemija,

technologijos

8.

Birutė Karietienė

aukštasis

Lietuvių k. mokytoja metodininkė

Lietuvių kalba

9.

Aldona Medonienė

aukštasis

Lietuvių k. 

vyr. mokytoja

Lietuvių kalba, etika

10.

Vitas Juozas Medonas

aukštasis

Istorijos mokytojas metodininkas

Istorija

11.

Giedrė Makavičienė

aukštasis

Anglų k. vyr. mokytoja

Anglų kalba

12.

Vida Ramanauskienė

aukštasis

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Pradinis ugdymas 3,4 kl.

13.

Galina Razumienė

aukštasis

Matematikos

vyr. mokytoja

Matematika

14.

Zita Stulgaitienė

aukštasis

Geografijos vyr. mokytoja

Geografija

15.

Laimutė Žentelienė

aukštasis

Dailės vyr. mokytoja

Dailė

16.

Laimutė Musnickienė

aukštasis

Fizikos, kūno kultūros vyr. mokytoja

Fizika, fizinis ugdymas

17.

Aurelija Liutkienė

aukštasis

Anglų k. vyr. mokytoja

Anglų kalba

18.

Irena Žilinskaitė

spec. vidurinis

Priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

Veprių ikimokyklinio ugdymo skyrius

19.

Danutė Gaidulevičienė

spec. vidurinis

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

Veprių ikimokyklinio ugdymo skyrius

20.

Snieguolė Čerbienė

aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

Veprių ikimokyklinio ugdymo skyrius

21.

Marytė Butkevičienė

aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

Sližių ikimokyklinio ugdymo skyrius

22.

Janina Bartkevičienė

aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

Sližių ikimokyklinio ugdymo skyrius

23.

Danutė Jasaitienė

aukštasis

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja, meninio ugdymo pedagogė

Meninio ugdymo pedagogė Veprių

ikimokyklinio ugdymo skyriuje, 2 kl. mokytoja

24.

Neringa Razumienė

aukštasis

Informacinių technologijų vyr. mokytoja

Informacinės technologijos

 25.

 Ramunė Radzevičienė

 aukštasis

 Šokio mokytoja metodininkė

 Šokis

26

Laima Grumovskienė

(pavaduojanti mokytoja)

aukštasis

Muzikos vyr. mokytoja

Muzika