El. paštas           Prisijungti

Pilietinė iniciatyva „Vilties žiedas“

Birželio 14-ąją vyko pilietiškumo pamoka bei pilietinė iniciatyva „Vilties žiedas“.  Kadangi lijo lietus, renginys po šv. Mišių buvo organizuojamas Veprių parapijos bažnyčioje. Jame dalyvavo ne tik mokiniai, mokytojai, bet ir Veprių kultūros centro, Veprių bendruomenės žmonės.

Buvusi tremtinė Elvyra Lukšienė prisiminė skaudžius vaikystės išgyvenimus tremties dieną, sunkią tremtinio dalią bei didelį tremtinių troškimą padėti Lietuvai net ir būnant tremtyje bei norą grįžti atgal į tėvynę. Įvairių kartų renginio dalyviai skaitė tremtinių pavardes. Taip buvo prisiminti visi iš Veprių bei aplinkinių kaimų ištremti žmonės. Buvo dainuojamos tremties laikotarpio dainos.

Renginio dalyviai atsinešė pagamintų ramunių bei rugiagėlių žiedų, kurie tapo pilietinės iniciatyvos „Vilties žiedas“ simboliu. Daugelis ištremtųjų pateko į atšiaurias sąlygas, todėl itin ilgėjosi tėviškės ir lietuviškos vasaros su žydinčiomis gėlėmis. Iš bažnyčios visi ėjome prie paminklo „Negrįžusiems ištremties“ ir atsineštas gėles susmaigstėme į žemę prie paminklo išreikšdami viltį, kad tragiški įvykiai niekada nepasikartos.